Reizen naar Morgen-Traject

Gestart in 2017 is Reizen naar Morgen een verhaal van, voor en door de sector, met Toerisme Vlaanderen in een faciliterende rol. Met een groot luisteronderzoek, een magazine, een lerend netwerk, proeftuinen, een summit, een boek en vooral door met een open blik te durven experimenteren en cocreatief te werken, is onze visie tot stand gekomen.

Luisteronderzoek

Met reisgenoten binnen en buiten de toeristische sector gingen we vanaf 2017 op zoek naar de positieve kracht van toerisme. We beluisterden talloze persoonlijke verhalen over bijzondere reiservaringen en hoe de bewoners van de Vlaamse kunststeden dachten over hun plek, bezoekers – te veel of net genoeg – en het belang van toerisme voor hun eigen omgeving en levenskwaliteit. Hieruit vloeide een inzicht voort dat fundamenteel was voor ons leerproces: toerisme is geen doel op zich, maar een middel om gemeenschappen te laten bloeien.

➔ Lees het volledige rapport

Magazine

magazine_mockup

In 2018 publiceerden we in het Reizen naar Morgen-magazine de synthese van ons onderzoek naar de kracht van toerisme. Wat begon als een ruimere en diepere reflectie over de ‘ziel van een plek’ en daar vervolgens diverse aspecten van duurzaamheid aan koppelde, ontpopte zich tot een nieuwe blik op de toekomst van toerisme. De bevindingen rond het belang van evenwicht voor mensen en plekken wijzigden diepgaand onze visie op ons métier.

➔ Download het magazine

Evenementen en ontmoetingen

In de totstandkoming van de Reizen naar Morgen-visie speelden events en ontmoetingen ook een belangrijke rol. Na onder meer een succesvolle summit, verschillende inspiratie- en reflectiesessies, een lerend netwerk en proeftuinen, blijven we ook vandaag verder inzetten op activiteiten en het delen van kennis en ervaring.

Reizen naar Morgen-activiteiten

Memorandum 2019-2024

Memorandum 2019-2024

Denken over de toekomst begint voor een overheidsorganisatie als Toerisme Vlaanderen niet met een wit blad, maar vanuit een gewijzigde attitude. Ons toekomstbeeld van het toeristische veld is tot stand gekomen vanuit een ‘niet-wetende’ opstelling en is gebaseerd op een diepgaand cocreatief proces met tientallen deelnemers, zowel publiek als privaat, als Vlaams en internationaal, en dat gedurende anderhalf jaar. Onze aanbevelingen voor het toerismebeleid 2019–2024 werden samengevat in het memorandum ‘Reizen naar Morgen’. Ook voor de aankomende beleidsperiode zijn we volop aan de slag gegaan met de opmaak van een nieuw memorandum in samenspraak met de sector.

➔ Lees het memorandum 2019-2024

Boek

“Reizen naar Morgen is, meer dan duurzaam toerisme, een verhaal met een gemeenschappelijk doel, waar iedereen beter van wordt”, klonk het in 2020. De coronacrisis versnelde dit proces en dwong de sector nog meer tot vernieuwing. Het Reizen naar Morgen-boek schetst de theorie van de transformerende kracht van toerisme en hoe bezoekers, bewoners en ondernemers daarmee in de praktijk aan de slag kunnen gaan.

➔ Bestel het boek
➔ Lees onze column over de boeklancering en het traject

Missie, visie en netwerk

Na een reeks interviews en workshops met diverse betrokkenen uit de sector kwamen we in 2021 en 2022 tot de formulering van de doelstellingen, de visie, de missie, het charter en de samenstelling van de kerngroep van het Reizen naar Morgen-netwerk. Om een antwoord te bieden op de vraag over hoe je met de visie concreet aan de slag gaat, werd het Reizen naar Morgen-netwerk opgericht. In dit zelfsturend netwerk met partners uit de sector, neemt Toerisme Vlaanderen een faciliterende rol op.

➔ Naar de visie

Actuele Reizen naar Morgen-initiatieven

Kernthema’sPilootprojecten
Binnen onze zes verschillende kernthema’s blijven we focussen op verhaallijnen die Vlaanderen breed worden uitgewerkt. Daarbij staan de plaats, de mensen en activiteiten centraal. Via pilootprojecten voerde Toerisme Vlaanderen zelf directe investeringen uit op verschillende locaties. Daarmee willen we een hefboom creëren voor 6 kernthema’s, om zowel experimenteren als inspireren mogelijk te maken.

Reizen naar Morgen-netwerk

Het doel van het Reizen naar Morgen-netwerk is om Vlaanderen nog meer te laten groeien als een florerende bestemming door organisaties uit de brede toeristische sector te connecteren, inspireren en sensibiliseren. Alle organisaties die actief zijn in de toeristische sector kunnen gratis lid worden door op www.reizennaarmorgen.behet charter digitaal te ondertekenen.

➔ Word lid van het netwerk

Blijf op de hoogte

Wil je meer weten over Reizen naar Morgen, met mensen uit de toeristische sector in gesprek treden of zelf jouw ervaringen delen? Word ook lid van de Reizen naar Morgen-community op Facebook.