Veelgestelde vragen

Wat is Reizen naar Morgen?

Een visie die vertrekt vanuit de positieve kracht van toerisme en evenwicht zoekt in de meerwaarde voor bewoners, bezoekers en ondernemers en dit met respect voor de plek.

Van welke kernprincipes vertrekt Reizen naar Morgen?

  • Meerwaarde creëren voor alle belanghebbenden in een goed evenwicht.
  • Verbinding scheppen tussen mensen, plekken en activiteiten in een uniek verhaal.
  • Participatie stimuleren.
  • Kwaliteit voorop stellen, met ruimte voor innovatie en creativiteit.
  • Strategie- en kennisgedreven werken.

Wat is het doel van het Reizen naar Morgen-netwerk?

De visie van Reizen naar Morgen nog meer bekend maken en in de praktijk brengen en op deze manier van Vlaanderen nog meer een florerende bestemming maken.

Is het netwerk een onderdeel van Toerisme Vlaanderen?

Toerisme Vlaanderen heeft het netwerk opgericht en faciliteert het, maar er is een kerngroep met diverse spelers uit het toeristische speelveld in Vlaanderen die het netwerk aanwakkert, mobiliseert en voor relevante activiteiten zal zorgen. Toerisme Vlaanderen is zelf ook lid is van deze kerngroep.

Wie zit er in de kerngroep?

Meer info over de Reizen naar Morgen-kerngroep vind je hier.

Welke voordelen biedt het lidmaatschap?

  • Het netwerk biedt zijn leden de kans om te leren van elkaar en van experten en reikt ze praktische tools aan waarmee ze Reizen naar Morgen in de praktijk kunnen brengen.   
  • De leden krijgen de kans om hun ervaringen met Reizen naar Morgen actief te delen binnen het netwerk en zo anderen te inspireren.

Welke activiteiten organiseert het netwerk?

Netwerkbijeenkomsten met als doel de leden te connecteren, inspireren en sensibiliseren.

Wie kan lid worden van het netwerk?

Organisaties die actief zijn in de brede toeristische sector.

Wat verwachten we van de leden?

Geloven in de principes van Reizen naar Morgen en de intentie om ze te willen toepassen. De leden zijn ook bereid om (vertrouwelijke) informatie met elkaar te delen.

Hoeveel kost het om lid te worden?

Zeker tot 2025 vragen we geen lidgeld. Een bijdrage per activiteit kan wel.

Hoe word je lid?

Je kan het charter ondertekenen en digitaal inschrijven via deze pagina.

Versterk jij mee het netwerk

Geloof je in de principes van Reizen naar Morgen en wil jij je samen met het netwerk ervoor inzetten om van Vlaanderen nog meer een florerende bestemming te maken? Word dan zeker lid van het Reizen naar Morgen-netwerk en onderteken het charter.