Daniel Christian Wahl

Van gezamenlijk voordeel tot kwalitatieve groei.
Toerisme als katalysator voor de regeneratieve ontwikkeling van plaatsen en klimaatbestendigheid

Daniel Christian Wahl is actief als consultant en trainer op het gebied van regeneratieve ontwikkeling, het ontwerp van totaalsystemen en transformerende innovatie. Zijn werk op het vlak van duurzame ontwikkeling en de plaatsspecifieke implementaties daarvan en zijn realisaties met betrekking tot het welzijn van de aarde, leverden hem internationale faam op.

In zijn boek ‘Designing Regenerative Cultures’ pent hij één van de meest omvattende analyses van de uitdagingen die eigen zijn aan de hedendaagse maatschappij neer. Daniel Christian Wahl brengt hierin meerdere paden in kaart die ons naar een gezondere, florerende toekomst kunnen voeren. Daarnaast deelt hij zijn visie op een gezonder, futureprooftoerisme. Daarbij bouwt hij verder op zijn benadering van de wereld als een natuurlijk systeem om aan te tonen hoe mensen zowel florerende gemeenschappen als een stabiel, performant economisch kader kunnen creëren.

Mensheid als passagiers op een ruimteschip

In zijn boeiende keynote tijdens de Reizen naar Morgen-summit omschrijft Daniel Wahl de mensheid als passagiers op het ruimteschip ‘aarde’. Jarenlang hebben we CO2-broeikasgassen in de atmosfeer gepompt en genegeerd dat we afhankelijk zijn van alle andere levensvormen met alle gevolgen van dien. Net daarom moeten we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid begrijpen, want de tijd dringt om een onomkeerbare klimaatverandering te voorkomen.

Toerisme als katalysator

Hoe het toerisme binnen de problematiek van klimaatverandering past? Wel, omdat we al zoveel schade aan ons systeem hebben toegebracht, is het begrip ‘duurzaamheid’ nastreven niet meer voldoende. Volgens Daniel Wahl moeten we inzetten op het herstellen en regenereren van de (eco)systemen en gemeenschappen waarin we leven. In zijn verhaal fungeert toerisme als katalysator voor de regeneratieve ontwikkeling van plaatsen en legt hij ook uit hoe we concreet te werk moeten gaan om het toerisme te kunnen omtoveren tot die katalysator, die ons naar een positieve verandering moet brengen.

Niet veel tijd, maar wel geïnspireerd door Daniel Wahls visie op regeneratie? Lees dan de booklet over zijn keynote waarin op een creatieve manier de key takeaways zijn gebundeld.

Zin en tijd om Daniel Wahls volledige visie op regeneratie te beluisteren? Bekijk dan hieronder de video van zijn volledige keynote tijdens de Reizen naar Morgen-summit op 12 en 13 september 2019 in Brugge.

Bekijk de presentatie Van gezamenlijk voordeel tot kwalitatieve groei. Toerisme als katalysator voor de regeneratieve ontwikkeling van bestemmingen van Daniel Wahl hier.