Inspirerende praktijkvoorbeelden

Dichtbij of ver weg, op heel wat plaatsen wordt er al naar morgen gereisd. Aan de hand van een selectie voorbeelden geven we je een impressie van hoe de toekomst van het toerisme er in de praktijk kan uitzien. Deze verhalen zijn nog niet ‘af’, maar kunnen ons alvast inspireren.

DE CASES DIE HERMAN KONINGS INSPIREREN

Herman Konings is een onvervalste verhalenverteller die de toeschouwer in een meeslepend parcours weet te begeesteren voor de wondere wereld van passies en interesses, van trends en toekomstverwachtingen, van wat is en wat zal zijn. Die ervaring past hij ook graag toe in de sector van het toerisme. Herman spreekt over Reizen naar Morgen omdat hij onderzoek gedaan heeft naar hoe steden vandaag evolueren van fysieke plaatsen naar netwerken van gemeenschappen. Het worden als het ware kleine dorpjes met een sterk samenhorigheidsgevoel (of saamredzaamheid zoals Herman het zelf noemt). Herman toont ons hoe toerisme hier iets positiefs aan kan bijdragen en dat mensen, die vanuit andere delen van de wereld die naar ons land komen, meer betekenen dan enkel inkomsten.

EXPERIMENTEREN IN DRIE VLAAMSE PROEFTUINEN

In Vlaanderen worden vandaag drie proeftuinen georganiseerd (in Mechelen, Meetjesland en de Kempen). Mensen maken er kennis met het begrip ‘florerende gemeenschappen’ en zetten daarna participatieve en cocreatieve processen op.

Meetjesland

In Meetjesland experimenteren ze met een nieuwe aanpak voor de opleiding van de lokale ambassadeurs en gastheren/ondernemers, waarbij vertrokken wordt vanuit de ‘passie’ van de deelnemers. Daarnaast wordt er in de regio sterk ingezet in op het faciliteren van initiatieven van onderuit en een vragende positieve houding, die ruimte biedt voor experiment.

Lees meer over de initiatieven van Toerisme Meetjesland.

Meetjesland
Mechelen

Mechelen

Stad Mechelen heeft al een sterke traditie in het betrekken van bewoners bij diverse beleidsdomeinen. Visit Mechelen stapte vorig jaar mee op deze trein, en organiseerde twee workshops met inwoners, ondernemers en toeristische aanbieders, om ook het toerismebeleid samen met de gemeenschap vorm te geven. De stadsbeleidslijnen ondernemen, mobiliteit en armoede dienden als kapstok binnen de workshops Reizen naar Morgen. De output van de workshops zijn de voedingsbodem voor de visienota toerisme, een aanvulling op het huidige strategisch plan en aanzet voor nieuwe strategisch plan 2021-2026.

Kempen

Toerisme Provincie Antwerpen, regiowerking Kempen creëerde een nieuw strategisch plan 2020-2025 gebaseerd op de 3 pijlers van een impactvolle (reis)ervaring. Namelijk het samenspel van de plek, de activiteiten en de ontmoetingen. De komende jaren zetten ze in op het versterken van het Kempengevoel, de fiere Kempenaar, het DNA, de uniciteit en tegelijk toch de verbondenheid van de Kempen. Toerisme Kempen speelt hierbij zelf een voorbeeldrol en gaan samen met toeristische partners en inwoners op zoek naar dat Kempengevoel om dit te behouden en te versterken.

Fietsen - Kempen

NOG MEER INSPIRATIE UIT VLAANDEREN EN DE REST VAN DE WERELD

Benieuwd naar interessante voorbeelden vroegen we heel wat mensen uit de sector welke cases hen geïnspireerd hebben de voorbije maanden. Die projecten zijn niet noodzakelijk picture perfect en absoluut nog work in progress, wel tonen ze aan hoe je kan experimenteren, leren en groeien. Aan de hand van een concrete initiatieven geven we je een impressie van hoe de toekomst van het toerisme er in de praktijk kan uitzien. We kijken naar baanbrekers, hoe klein of hoe groot ook. Het is een uitnodiging om met een open blik naar de veelheid van mogelijkheden te kijken en samen te reflecteren over de manieren waarop jij deze inspiratie kan inzetten om concreet aan de slag te gaan met jouw uitdagingen.

Al deze inspirerende cases en experimenten hebben we de laatste twee jaar verzameld op de Reizen naar Morgen-website en in de Reizen naar Morgen-community op Facebook. Ook in de toekomst blijven we mekaar langs die weg inspireren en stimuleren.

Fogo Island Inn – More than an Inn…

Fogo Island-inn

The Bay of Plenty – The Love of Tourism

Bay Of Plenty

Labiomista – Mix van het leven

la biomista

Flanders Fields – 100 jaar Groote Oorlog

lichtfront
Backstreet academy

Tour & Taxis in Brussel

tour-taxis

Verder reflecteren of zelf aan de slag gaan? Lees hier het reflectieboekje!