Grootschalige luisteroefening ‘Op zoek naar de kracht van reizen’

In dit onderzoek luisterden we naar de verhalen van impactvolle reiservaringen, ervaringen die mensen hebben geraakt en die hen bijblijven. Meer dan 1600 reizigers vertelden over wat die ervaring zo sterk maakte en welke impact dat tijdens en na de reis op henzelf en hun omgeving had. Zo kregen we een beeld van de kern van het reizen en de kracht die daarvan uitgaat.

De luisteroefening maakt deel uit van het traject ‘Toerisme Transformeert’, waarin toerismeprofessionals en al wie zich betrokken voelt bij het toerisme samen de uitdagingen van de toekomst onder ogen nemen en een toekomstvisie voor het toerisme in Vlaanderen uitschrijven.

Sinds de jaren ’50 heeft het toerisme een spectaculaire groei gekend en dat heeft op vele plekken bijgedragen aan de welvaart. We stellen vast dat toerisme sterk gebaseerd is op een economisch model, met focus op groei en winst. Ons succes meten we aan de hand van economische indicatoren: meer overnachtingen, meer omzet, meer tewerkstelling, … De klimaatcrisis confronteert ons met de negatieve impact van ons reisgedrag. Overtoerisme in sommige plekken zorgt voor boze bewoners én ontevreden toeristen. Tegen 2030 zal het internationaal toerisme groeien tot bijna 2 miljard internationale toeristen. Business as usual is geen optie, zeggen almaar meer mensen.

De reisverhalen brengen weer emotie in dit bij uitstek economische verhaal en laten een andere stem horen als het gaat over het ‘belang van toerisme’. Reizen kan mensen diep raken en positieve verandering teweegbrengen, op persoonlijk niveau, maar ook ruimer in hun omgeving. Het luisteronderzoek leverde elementen aan die aantonen in welke context positieve impactvolle reiservaringen gedijen, welke factoren daarbij een rol spelen, en hoe dat levens verandert. We leerden daaruit hoe die veranderkracht kan bijdragen aan een gezondere samenleving en een duurzamer toerisme. Luisteren naar wat reizigers echt belangrijk vinden, zal ons helpen om een waardevol en verrijkend toerisme in Vlaanderen uit te bouwen: voor onze gasten, maar ook voor alle gastheren die er wonen en werken.

Lees of download hier het volledige rapport.