Visie op de toekomst

co-authoring the-future of travel and-hospitality made of stories

Welkom in ons verhaal over een toekomst van reizen en gastvrijheid, een verhaal dat zichzelf aanhoudend herschrijft terwijl we erover spreken. Het verhaal ontvouwt zich in het Vlaamse agentschap voor Toerisme, ‘Toerisme Vlaanderen’, haar steunpunt Vakantieparticipatie en het netwerk ‘Iedereen Verdient Vakantie’.

Memorandum

We willen verder bouwen aan onze toeristische aantrekkingskracht. Om daarin ook morgen succesvol te zijn, moeten we rekening houden met heel wat veranderingen en onzekerheden. Ons uitgangspunt bij het formuleren van ons toekomstbeeld is, dat we geloven in de positieve kracht van toerisme. Deze kracht moeten we versterken om evenwicht te brengen zodat bestemmingen in Vlaanderen kunnen floreren.