Toerisme transformeert

Dit artikel komt uit het magazine ‘Reizen naar morgen‘.

Reizen naar Morgen

Toerisme kàn de wereld veranderen, zegt Peter De Wilde. “Als we ons – nu overwegend ‘harde’ economisch geïnspireerde – verhaal completeren met aandacht voor het sociale weefsel waarin het toerisme plaatsgrijpt.” In de ontmoeting tussen reiziger, plaats en bevolking dus. We komen daarmee op terrein dat niet afgepaald is, dat geen vaste structuur heeft. En dat is best spannend. Lokale besturen, ondernemers en bewoners hebben sleutels in handen om de kracht van hun plaats in te zetten zodat de reiziger kansen krijgt om geraakt, wijzer, rijker en met een sense of place weer naar huis te gaan. Met die hoop vatte Toerisme Vlaanderen haar reis naar morgen aan. Een zoekende reis, barstensvol verhalen en ontmoetingen. Een reis die op talloze momenten provocatief en inspirerend was.

Toerisme transformeert

De eerste etappe

Toerisme Transformeert startte in april 2017. Medewerkers van Toerisme Vlaanderen kwamen samen voor een zoektocht naar de kracht van reizen. Ze vertelden elkaar reisverhalen en ontdekten de transformerende kracht van reizen in hun persoonlijk leven.

Het reisgezelschap groeit

Op 3 oktober 2017 luisterden ruim 130 professionals in de sector toerisme naar elkaars reiservaringen. Ze vertelden elkaar over ogenblikken die impact hadden op hun leven. Anna Pollock daagde het denken uit en lanceerde het concept van de florerende bestemming.

Vragen stellen onderweg

Reizigers uit binnen- en buitenland vertelden verhalen van impactvolle reiservaringen in het grootschalig luisteronderzoek.

Begrijpen wat we beleven

Tussen januari en juni 2018 ontmoetten toerisme professionals elkaar tijdens vijf denktanks. Geprikkeld door experten onderzochten de deelnemers de kracht van reizen, de florerende bestemming. Ze dachten na over leiderschap en acties die het toerisme in Vlaanderen kan helpen transformeren.

Toerisme transformeert

Durven experimenteren

Na vertellen en nadenken volgt actie. Het Krekengebied duikt de praktijk in en start in maart 2018 met een workshop rond ‘Werken aan de toekomst’.

Thuiskomen en reiservaringen integreren

Op 10 en 11 september 2018 schreven Toerisme Vlaanderen en haar partners samen het toekomstbeeld voor toerisme in onze regio. Hun werk werd aanleiding en input voor dit magazine.

Opnieuw vertrekken

Nu bereikt dit magazine jou. We bieden je frisse inzichten en inspiratie. We nodigen je uit mee te reizen naar morgen.

Toerisme transformeert