Meetjesland als florerende bestemming

De krekengemeenten Sint-Laureins en Assenede willen zich als ‘Bloeiende Bestemmingen’ ontwikkelen. En dat doen ze door volop te experimenteren. In dit artikel houden we je op de hoogte van hun plannen, dromen en intenties.

Meetjesland proeftuin Reizen naar Morgen

Toerisme Vlaanderen kiest Meetjesland als één van de drie proeftuinen voor Reizen naar Morgen, een ambitieuze visie voor het toerisme van de toekomst.

Samen met Mechelen en De Kempen is Meetjesland een proeftuin voor nieuwe inzichten in toerisme. Het is met de Britse toerisme-expert Anna Pollock onder de arm dat Toerisme Vlaanderen met Reizen naar Morgen nieuwe inzichten qua toeristische groei onderzoekt. De ongebreidelde groei van de toerismesector heeft een destructieve schaduwzijde en zal tot crisis leiden. De waarde van toerisme voor een regio als Vlaanderen kan niettemin groot zijn, ja zelfs het land veranderen. Als en slechts als … het ten behoeve komt van de reiziger, de ondernemer, de plek én de inwoner.

De plek en de plekhouders

De Linde

Binnen een ‘bloeiende bestemming’ (vandaar de benaming van ons Europees project ‘Flourishing Destinations’) zijn zowel de bezoeker, de ondernemer als de bewoner van belang.

De bezoeker ondergaat een ‘transformerende belevenis’, m.a.w. neemt mentaal zaken mee naar huis die een leven lang onthouden worden. Bovendien helpen de bezoekers de bestemming beter worden tijdens zijn verblijf en zorgen de bezoekers er ervoor dat ze zelf (of hun naasten) er terugkeren.

De ondernemer ondervindt gestage groei en ziet zijn onderneming bloeien en gewaardeerd worden door buren én bezoekers.

De inwoner ervaart de bezoekers en de bloeiende toerisme-sector als een meerwaarde voor de eigen regio, kan zijn eigen verhaal en geschiedenis kwijt en ziet door de verbetering van toeristische infrastructuur ook de eigen leefomgeving bloeien.

De plek is bloeiend. ‘Flourishing’ in het Engels. En plek waar mensen graag verblijven, permanent of tijdelijk. Een levend organisme dat als een bloem ontluikt in de lente en even inslaapt tijdens de winter om dan weer verder te bloeien. De plekhouders bewaren deze plek als een mooie linde waar alle verliefde koppeltjes afspreken in volle zomer, een magische plek waar het goed toeven is.

Hoe gaat Meetjesland hiermee aan de slag?

In een gezamenlijke denkoefening en door uitwisseling gaat Meetjesland met de Schotse regio Angus en de Roemeense regio Bazinul Dornelor zich bekwamen in het stellen van de juiste vragen aan de plekhouders. Hoe willen zij hun regio vooruit helpen?

Concreet leidt dit nu al tot een hele reeks projectideeën in de krekengemeenten Sint-Laureins en Assende maar ook tot een manier van werken op het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo waar het Plattelandscentrum de werking beheert en uitvoert, ondersteund door een stevige vrijwilligersploeg. In de volgende fase van het project gaan de iniatiefnemers van deze reeks projecten de eerste resultaten op het terrein uitvoeren. Toverwoorden hierbij zijn: ‘een luisterende houding’ en ‘samen werken (met spatie)’.

De projecten betreffen inspanningen voor meer leefbare dorpen, het idee om een kunstroute te ontwikkelen, een traject van landschapszichten in het krekengebied, ambassadeurschap, proef- en pluktuinen, georganiseerde huifkartochten, samenwerking tussen evenementenorganisatoren enz.

Uitwisselingen met Roemenië en Schotland

Toerisme Meetjesland met Plattelandscentrum Meetjesland en een reeks toeristische initiatiefnemers uit de gemeenten Assenede en Sint-Laureins op uitwisseling naar Bazinul Dornelor in Roemenië, nabij de stad Panaci. Ook onze partners uit de Schotse regio Angus waren er.

Voor het gemeentehuis van Panaci

Het geloof in een bloeiende bestemming

De premisse voor de Vlaamse, Schotse en Roemeense partner om samen na te denken over de toekomst is vrij simpel: wij koesteren als toeristische bestemmingen de overtuiging dat toerisme een regio kan laten floreren (welvaart), niet alleen voor de ondernemers maar ook voor de inwoners. Dat vraagt een andere aanpak en net die aanpak testen we gezamenlijk uit, onder andere door ervaringsuitwisseling. Bovendien denken we dat onze bezoekers er ook beter van worden als zij in een bestemming terecht komen waar gezamenlijk (ondernemers, inwoners én toeristen) zorg dragen voor de plek. Dat is de gezamenlijke droom waar wij als toeristische bestemming 5 dagen lang over nagedacht hebben.

Van elkaar leren

Een leerrijke uitwisseling in het kader van het project Flourishing Destinations waarbij uit bedrijfsbezoeken en studiemomenten blijkt dat toeristische regio’s uit drie totaal verschillende landen met heel veel gelijkenissen zitten en van elkaar waanzinnig veel kunnen leren.

Positieve aanpak

Zo lag tijdens deze uitwisseling de nadruk op waarderend onderzoek (stel mensen de juiste vragen en je doet enthousiasme én eigenaarschap ontstaan) en de positieve resultaten waartoe sectorsamenwerking kan leiden.

Op bezoek in de stad Iasi op de grens met Moldavië

Bekijk de foto’s op de Meetjesland Facebookpagina.

Toerisme investeert in mensen

Meetjesland verwelkomt 26 toeristische ondernemers als ‘gastheer’ voor Landschapspark Drongengoed. En 23 inwoners zijn voortaan ‘ambassadeur’.

rnm - meetjesland drongengoed Ambassadeurs

Toeristische ondernemers en inwoners in en rond het Landschapspark Drongengoed legden succesvol het opleidingstraject ‘Gastheer van het landschap’ (26) en ‘Ambassadeur van het Landschap’ (23) af. 49 mensen die toonden dat ze een groot hart koesteren voor het Landschapspark Drongengoed. Op 5 juni werden ze erkend met een certificaat en gevelbord.

Ondernemer=gastheer, inwoner=ambassadeur

“In Landschapspark Drongengoed ging Toerisme Oost-Vlaanderen op zoek naar ondernemers die een warme gastheer willen zijn voor het gebied en naar inwoners die als ambassadeurs mee de pracht van Drongengoed willen helpen uitdragen” zegt gedeputeerde voor toerisme Leentje Grillaert.
“De gastheren en ambassadeurs bouwen immers mee aan het positief imago van het landschapspark en stimuleren zo ook het draagvlak voor het behoud van het prachtige landschap en de waardevolle natuur.”

Dankzij extra financiering bij Leader, een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling startte Toerisme Oost-Vlaanderen twee intensieve begeleidingstrajecten op met IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid van Nederland. Ondernemers werden opgeleid tot gastheer, inwoners en geïnteresseerden tot ambassadeur van het Landschapspark.

Excursies, kennisuitwisseling en getuigenissen

Ze werden ondergedompeld in de troeven die de natuur, het landschap en de cultuurhistorie te bieden heeft in het landschapspark en verkenden uitgebreid verschillende plekjes in het gebied via excursies. Deze kennis en enthousiasme kunnen ze nu overbrengen op gasten en mensen uit de omgeving.

De ondernemers ontvingen een certificaat en gevelbord ‘Gastheer van het landschap’. De inwoners kregen het certificaat ‘Ambassadeur van het landschap’ uit handen van gedeputeerde voor toerisme van Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert. Ze maken deel uit van een netwerk van gastheren en ambassadeurs dat nog groeit in België en Nederland. Een aantal ondernemers kiezer er ook voor om het bordje toeristisch infopunt uit te dragen. Dit bordje maakt duidelijk aan voorbijgangers dat ze er terecht kunnen voor een warm onthaal en insider tips om het landschapspark Drongengoed in het Meetjesland te ontdekken. De infopunten maken deel uit van het provinciaal netwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen. Elk jaar volgen ze nieuwe opleidingstrajecten rond gastvrij onthaal, toeristische nieuwigheden en versterken ze het onderling netwerk.

Er is ook een ‘cursusboekje’ voor mensen die geïnteresseerd zijn. Voor meer informatie, contacteer:

Toerisme Oost-Vlaanderen
+32(0)9/267 70 67
www.sector.tov.be

Sofie Van Waes getuigt: Zoveel meer bereiken via ‘Waarderend Onderzoek’

De cultuurbeleidscoördinator Sofie Van Waes werd ondergedompeld in ‘Waarderend Onderzoek’ en evalueert de methode als een enorme verrijking.

Sofie Van Waes is sinds kort de toerismeverantwoordelijke in de gemeente Assenede als cultuurbeleidscoördinator. In opvolging van haar collega Lien Ysebaert werd ze een maand geleden in het project Flourishing Destinations ‘gesmeten’ zoals ze dat zo mooi in het Meetjeslands kunnen zeggen. Zo kwam ze meteen in een coachingstraject ‘coach the coach’ terecht van Els Meerschaert die ons begeleidt in het optimaal gebruiken van Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoek), een methode op projecten beter te doen floreren. Waarderend onderzoek is een aanpak waarbij alle belanghebbenden betrokken worden en zo verandering zelf mee gaan bepalen. Dit gebeurt door veel en vooral de juiste vragen te stellen.

Sofie Van Waes

“Appreciative Inquiry, waarom wordt dit niet op school geleerd? Het duurt misschien even om het je eigen te maken, maar eens je ermee weg bent, kun je er zoveel mee bereiken! Els is top, hoe zij de groep meekrijgt en enthousiasmeert is ongelooflijk. Je krijgt gewoon veel ‘goesting’ om hier verder mee te gaan!”, reageert Sofie.

Volgens Sofie liggen er in de gemeente Assenede wel degelijk veel kansen om er een florerende of bloeiende bestemming van te maken. “De uitdaging ligt er volgens mij in om iedereen warm te krijgen voor het idee van ‘Reizen naar morgen’. Vanuit toerisme Assenede is het onze taak om met open blik te kijken en onze (lokale) gemeenschap mee te trekken. Zo zorgen we ervoor dat onze lindeboom stilaan begint te leven.” Met de lindeboom verwijst Sofie naar het model dat Toerisme Vlaanderen heeft uitgetekend en waarbij de florerende gemeenschap wordt gezien als het raakpunt waar toeristen, ondernemers en inwoners beter worden van toerisme in de regio. Waarbij ze als plekhouders die mooie plek Assenede nog beter maken, als een plek waar je van droomt om écht te willen wonen.

Wij zijn de bestemming

In het Meetjesland zijn zopas vijftig inwoners benoemd tot ‘gastheer’ en ‘ambassadeur’ van hun streek. Ze laten zien dat een nieuwe visie op toerisme stilaan ingang vindt. Daarin moet de bestemming niet zozeer winst opleveren, maar wel bewoners, ondernemers en bezoekers samenbrengen.

Peter Vantyghem schreef in De Standaard een artikel over hoe we toeristen beter kunnen ontvangen.