Experimenteren in het Meetjesland

Dit artikel komt uit het magazine ‘Reizen naar morgen‘.

Geïnspireerd door zijn deelname aan het traject Toerisme Transformeert bracht Erik Hennes van Toerisme Meetjesland een kerngroep samen om het gesprek over het toerisme van morgen ook op gang te brengen in het Meetjeslandse krekengebied.

Anders dan anders zou het eerste gesprek niet alleen met de vertegenwoordigers uit de regio zijn. Iedereen mocht mee aan tafel, om samen te zoeken naar wat verbindt. De uitnodiging was eerder vaag en werd breed verspreid in de gemeenten Assenede en St Laureins. “We wisten niet wie er zou komen” vertelt Erik. Heel leuk was dat de eerder vage uitnodiging om samen na te denken ook nieuwe mensen aanbracht. “De helft van het aanwezige publiek was nieuw voor ons, mensen die we anders niet bereiken, allemaal met een hart voor toerisme in het krekengebied.”

45 mensen waren aanwezig en deelden vol enthousiasme hun ervaringen, wensen en dromen. “Samen nadenken over het toerisme van morgen genereerde veel energie bij de aanwezigen en initiatiefnemers. Het brengt ons terug bij de essentie, waar we het allemaal voor doen. Het dwingt ons in een nieuwe positie: geen voorstellen formuleren, maar vragen wat bij de mensen leeft, wat zij zelf willen realiseren. Vandaag trekken de deelnemers aan onze mouw dat het traject zeker niet mag stilvallen”.

De kerngroep reflecteert zorgvuldig over het traject en leert voortdurend bij. Stap voor stap en soms ook een stap terug. Als het te snel gaat, dan vertragen we, op het ritme van de groep, een stapje terug wanneer het nodig is.

‘Werken aan Toerisme van Morgen’, ging van start met een presentatie van Anna Pollock over ‘Flourishing destinations’. Dan volgde een interactief deel met als vraag ‘Hoe maken we van het Krekengebied een florerende bestemming?’ In kleinere groepen, bespraken de deelnemers ideeën en initiatieven voor de toekomst. Waar wil je als bewoner, regio/gemeente en bedrijf over vijf jaar staan? En wat zijn de voorwaarden om deze droomscenario’s te vervullen?

Het thema wordt ook verweven in een internationaal project ‘Flourishing Destinations’ met Schotland en Roemenië. Benieuwd hoe verloopt? Leg je oor te luister in het Meetjesland.

EXPERIMENTEREN OM TE LEREN

Experimenteren doen ze ook al in De Kempen en in Mechelen. Wil je ook van gedachten wisselen, zoek je naar een klankbord? Laat van je horen. Dan zoeken we samen wat mogelijk is en verbinden we onze contacten.

Meer info over het experiment in het Meetjesland erik.hennes@toerismemeetjesland.be