Feiten & cijfers

Dit artikel komt uit het magazine ‘Reizen naar morgen‘.

Toerisme is groei en economie

In 2017 waren er 1,3 miljard internationale aankomsten wereldwijd. Tegen 2030 verwachten we 1,8 miljard internationale aankomsten. Voeg daarbij nog de binnenlandse toeristen en de daguitstappen en het effectieve totaal is nog eens een veelvoud hiervan. In Vlaanderen telden we in 2017 7 miljoen internationale aankomsten. Indien we slechts een gematigde groei van 2,4% aanhouden, loopt dit aantal op tot 10 miljoen buitenlandse aankomsten in 2030. Ook hier is dit buiten de binnenlandse toeristen en daguitstappen gerekend.

Met alles wat toeristen aankopen en verbruiken leveren ze een bijdrage van 2,5% aan de Vlaamse economie. Recreatieve verblijfstoeristen in Vlaanderen besteden gemiddeld (per persoon per nacht): 150 euro in de kunststeden, 89 euro in de Vlaamse regio’s en 67 euro aan de kust.

Toerisme brengt in Vlaanderen meer dan 250.000 jobs teweeg in de ruime toeristisch recreatieve sector! Ook de inwoners vinden dat toerisme de lokale economie versterkt, 8 op 10 inwoners in de Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen) is het met die stelling eens.

Feiten & cijfers Reizen naar Morgen

Toerisme brengt meer teweeg dan geld in het laatje

Meer dan driekwart van de bewoners in de Vlaamse kunststeden vindt dat toerisme in hun stad helpt om de culturele identiteit te bewaren en historische gebouwen te restaureren. De helft zegt dat er meer recreatieve mogelijkheden zijn voor bewoners dankzij toerisme.

Meer dan 3 op 4 bewoners in de Vlaamse kunststeden zegt een fiere inwoner te zijn dankzij toerisme. En fiere bewoners blijken toerisme meer te steunen.

Reizen leidt tot het verbreden van het wereldbeeld, het verhogen van het zelfvertrouwen, een betere mensenkennis, het vinden van gemoedsrust …

Feiten & cijfers Reizen naar Morgen 2

Maar soms is het ook van het goede teveel

Als bewoners in onze kunststeden overlast ondervinden door toerisme gaat het vooral om ‘te veel volk of drukte’ en hierdoor ‘gevaarlijke verkeerssituaties’ in de binnenstad. Er zijn weinig klachten over vuilnis of lawaai. In de meer drukke steden is er een verhoogde aandacht bij de bewoners voor de leefbaarheid in de stad door de druk van toerisme.

Ook bezoekers die naar Vlaanderen komen, hebben een mening over de drukte die ze ervaren. 3 op 10 recreatieve verblijfstoeristen in onze kunststeden vond het op bepaalde plaatsen tijdens hun verblijf soms te druk.

‘All-in’ berekend, heeft toerisme in 2013 een aandeel van 8% in de globale CO2-uitstoot

Feiten & cijfers Reizen naar Morgen 3

IEDEREEN WELKOM

Hou je vast: het internationaal toerisme zal tegen 2030, tot 1,8 miljard internationale toeristen toenemen. Dat is een gevolg van het feit dat veel meer mensen in de wereld de (financiële) mogelijkheden krijgen om te reizen. Vooral het aantal toeristen uit zogenaamde nieuwe markten zoals China en India zal sterk groeien.

De bezoekersstromen zijn vaak niet goed verdeeld. Sommige bestemmingen hebben moeite om bezoekers aan te trekken, andere kreunen onder ‘overtoerisme’. Hoe gaan we om met die (toekomstige) uitdaging? Is de groei een bedreiging voor onze bestemming of zitten er ook kansen in? Enkele toerisme-experten (deelnemers van de schrijftweedaagse) lieten er hun licht over schijnen. Ze zijn er alvast gerust in: door te kiezen voor het concept van een florerende bestemming, een bewuste omgang met infrastructuur, een toeristisch aanbod geënt op ons DNA en met gerichte promotie, kunnen we invloed uitoefenen op het soort en aantal bezoekers in onze bestemmingen.

Massatoerisme is een complex samenspel van infrastructuur, prijszetting en aanbod. Toeristische massastromen ontstaan niet zomaar. Overtoerisme is vaak een gevolg van de wisselwerking tussen lokale besturen die bepaalde investeringen faciliteren of betalen én een private sector die zijn brood verdient door precies op dit type van klanten te mikken. Als de capaciteit van de infrastructuur (cruiseterminals, hotels, luchthavens …) de draagkracht van de lokale bestemmingen overstijgt, creëren we ons eigen toekomstig probleem. We moeten dus in overleg gaan met lokale besturen en infrastructuurbeheerders om te vermijden dat er stromen ontstaan die nefast zijn voor bewoners maar ook voor de beleving van onze bezoekers.

Bronnen

  • UNWTO
  • Algemene directie statistiek en bewerking Toerisme Vlaanderen
  • TSA – Toerisme Vlaanderen
  • Onderzoeken recreatieve verblijfstoerist – Toerisme Vlaanderen, kunststeden, PTO’s, Westtoer
  • Rsz-Rsvz
  • Luisteroefening ‘Kracht van reizen’ – Toerisme Vlaanderen
  • Bewonersonderzoek – Toerisme Vlaanderen en Vlaamse kunststeden
  • Kunststedenonderzoek 2017/2018 – Toerisme Vlaanderen en Vlaamse kunststeden
  • phys.org