‘Reizen naar Morgen’-netwerk brengt toeristische sector samen om vernieuwend toerismebeleid in de praktijk te brengen

Toerisme Vlaanderen heeft tijdens zijn jaarlijks sectormoment het ‘Reizen naar Morgen’-netwerk gelanceerd. Het doel van dat netwerk is om Vlaanderen nog meer te laten groeien als een florerende bestemming door organisaties uit de brede toeristische sector te connecteren, inspireren en sensibiliseren. Alle organisaties die actief zijn in de toeristische sector kunnen gratis lid worden van het ‘Reizen naar Morgen’-netwerk door via de website www.reizennaarmorgen.be het charter digitaal te ondertekenen.

Met veel enthousiasme ontwikkelde de toeristische sector samen met Toerisme Vlaanderen ‘Reizen naar Morgen’. ‘Reizen naar morgen’ is een strategische toekomstvisie die vertrekt vanuit de positieve kracht van toerisme en evenwicht zoekt in de meerwaarde van toerisme voor bewoners, bezoekers en ondernemers en dit met respect voor de plek. 

Het ‘Reizen naar Morgen’ netwerk verzamelt enthousiastelingen uit de brede toeristische sector die ‘Reizen naar Morgen’ verder willen uitdragen en in de praktijk brengen. Het netwerk kwam tot stand in co-creatie met en door de sector en bestaat nu uit een enthousiaste kerngroep van 11 leden.

“Met de middelen die we vrijmaken voor het ‘Reizen naar Morgen’-netwerk en de inzet van een bijzonder gemotiveerde kerngroep van partners uit heel Vlaanderen, ben ik ervan overtuigd dat we alle kaarten in handen hebben om van Vlaanderen nog veel meer een florerende bestemming te maken,” zegt Peter De Wilde CEO Toerisme Vlaanderen.

Het ‘Reizen naar Morgen’-netwerk is een netwerk waarin de leden elkaar op basis van gelijkwaardigheid inspireren, samen acties ondernemen om florerende bestemmingen in Vlaanderen te ontwikkelen én als ambassadeurs de ‘Reizen naar Morgen’-visie uitdragen in Vlaanderen en ook internationaal. Een netwerk waar de leden kunnen leren van experten maar ook van elkaar en in alle vertrouwen zowel succesverhalen als tegenslagen kunnen delen.

“Met de visie ‘Reizen naar Morgen’ willen we gemeenschappen laten floreren via toerisme en dat pakken we liefst samen aan binnen een netwerk waarin ervaringen uitwisselen en kennis delen centraal staat,” zegt Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland en lid van de kerngroep.

Op het programma van het netwerk staan onder meer een inspiratiedag op het Rubenskasteel in Zemst, een samenwerking met Toerisme Meetjesland over florerende bestemmingen, een ‘Reizen naar Morgen’-luik op de volgende Meet in Flanders Academy en een ‘Reizen naar Morgen’- congres in 2024. 

Door de principes van ‘Reizen naar Morgen’ toe te passen bij de beleidskeuzes nam Vlaanderen het voortouw in Europa en inspireerde er andere landen en regio’s mee. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir maakte van ‘Reizen naar Morgen’ de hoeksteen van haar toeristisch beleid.  Toerisme Vlaanderen startte een aantal pilootprojecten op waarbij het de principes van ‘Reizen naar Morgen’ in de praktijk brengt. Eén van die pilootprojecten is de Sint-Godelieve abdij in Brugge waar de lokale bevolking een belangrijke stem kreeg bij de herwaardering van de erfgoedsite. 

Lid worden

Alle organisaties die actief zijn in de toeristische sector kunnen gratis lid worden van het ‘Reizen naar Morgen’-netwerk door via de website www.reizennaarmorgen.be het charter digitaal te ondertekenen. Op de website vind je alle informatie over het netwerk en kan je op de hoogte blijven van alle initiatieven die het netwerk onderneemt.

Ons traject samengevat

Herbekijk hier het Reizen naar Morgen traject van 2017 tot 2023.