De Linde, hart van florerende plek

Dit artikel komt uit het magazine ‘Reizen naar morgen‘.

Het toerisme van morgen zal geworteld zijn in lokale gemeenschappen. In buurten, dorpen en steden die floreren en net daardoor enthousiast bezoekers willen verwelkomen. Een florerende gemeenschap is stevig verbonden met haar plek, waar mensen samenwerken, bezoekers kunnen thuiskomen en bewoners hun liefde voor de plek koesteren en doorgeven.

Lindeboom

In het hart van bijna elk dorp in Vlaanderen staat een Lindeboom. Onder zijn bladerdak spraken voorouders recht. Tegen zijn stam gaven ze Maria een plek en in zijn schaduw vierde het dorp feest. Het is de plek waar mensen samen aan herinneringen bouwen. Een boom staat stevig geworteld op zijn plek. Hij staat in verbinding met andere levende organismen en maakt deel uit van een groter geheel. De boom bloeit als alle onderdelen vol-doende zon, zuurstof en water krijgen. De Linde als symbool voor florerende bestemmingen vertelt over verbondenheid van mensen met plek en tussen bewoners, ondernemers en bezoekers. De lokale gemeenschap is op haar beurt deel van een grotere wereld en ermee verbonden.

Plekhouders onder de Linde

Een florerende gemeenschap ontstaat waar mensen en organisaties zich verbonden voelen met hun plek en met elkaar. Ze zetten zich in voor hun plek en de gemeenschap. Hun acties vormen de wortels van de Linde. Het gaat om bewustzijn van deze verbondenheid, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, connectie tussen mensen en plek creëren en ondernemen vanuit passie en creativiteit. Plekhouders noemen we hen, de mensen die vanuit verbondenheid met plek en elkaar samenwerken en initiatief nemen voor hun florerende gemeenschap. Ze zijn de sterkhouders van een florerende gemeenschap, de stam van onze boom. Ze verdienen aanmoediging, ondersteuning en ruimte om te experimenteren. Op de volgende pagina’s vertellen we meer. Je ontdekt experimenten, stappen en praktijken die je kunnen helpen om ja te zeggen. Ja, om mee te reizen naar morgen. Ja, om je nek uit te steken en plekhouder te worden.

In een florerende gemeenschap ondervinden alle deelnemers meerwaarde van het toerisme. Wat kan deze meer-waarde inhouden? Evenwicht is een gemeenschappelijk streven. Wat betekent ‘floreren’ voor de plek, zijn bewoners, ondernemers en bezoekers? Uit de denktanks groeide al heel wat inspiratie, maar vul vooral zelf in wat dit betekent voor jou, voor jouw gemeenschap en jouw plek!

Een gemeenschap floreert wanneer de bezoeker

 • zich hartelijk welkom voelt
 • het DNA van de plek ten volle kan beleven
 • een positieve impact van zijn verblijf ondervindt: nieuwe energie en inspiratie, persoonlijke groei, verbondenheid met de plek en de mensen die hij/zij ontmoet
 • respect toont voor natuur, cultuur en voor de eigenheid van de plek
 • de plek en de mensen in zijn hart draagt, zich betrokken voelt en graag zal terugkeren of de plek aanbevelen aan anderen

Een gemeenschap floreert wanneer de ondernemer / dienstverlener

 • vitaal en rendabel is en veerkrachtig kan omgaan met verandering
 • goede arbeidsvoorwaarden en waardering geniet/krijgt
 • gepassioneerd en innovatief/creatief bezig is met zijn product of dienst en daarbij waakt over zijn eigenheid
 • ambassadeur is van de plek waar hij/zij werkt
 • naar hoge tevredenheid streeft door oprechte gastvrijheid en professionaliteit
 • rekening houdt met de impact van zijn activiteiten op de andere plekhouders en de plek
 • positief wil bijdragen aan de samenleving/gemeenschap/plek

Een gemeenschap floreert wanneer de plek

 • aantrekkelijk, aangenaam en veilig is
 • uitnodigt tot ontmoeting tussen bewoners, ondernemers en bezoekers en daarbij niemand uitsluit
 • zijn uniek karakter laat spreken, zijn identiteit, zijn natuurlijk en cultureel erfgoed bewaart
 • ruimte biedt voor creativiteit en experiment
 • uit de intelligentie van de lokale gemeenschap put
 • zich aan de rest van de wereld connecteert en positief bijdraagt aan een florerende planeet

Een gemeenschap floreert wanneer de bewoner

 • graag op zijn/haar plek woont, de plek kent en er trots op is
 • betrokken wordt bij het (toerisme)beleid van de plek zodat hij/zij zich mee schaart achter de gewenste ontwikkeling van hun plek
 • van de positieve effecten van het toerisme geniet: behoud en versterking van voorzieningen, erfgoed, cultuur, inkomsten, jobs, interculturele ontmoetingen …
 • geen overlast ondervindt van het toerisme