Bestemmingsbarometer

In heel Vlaanderen vind je heel wat waardevolle plekken en verschillende actoren tonen hun creativiteit en betrokkenheid om deze plekken te doen floreren. Alleen, wanneer spreken we écht van een “florerende bestemming”? De bestemmingsbarometer biedt het antwoord.

In de visie van Reizen naar Morgen kijken we naar de toekomst van toerisme, want die kan positief en duurzaam zijn. Wanneer zowel bewoners, bezoekers en ondernemers meerwaarde kunnen brengen en voelen, met respect voor de draagkracht van een plek, kan je spreken van een florerende bestemming. Dat vraagt echter om een meetkader. Dus kwam Toerisme Vlaanderen met de bestemmingsbarometer.

Met de bestemmingsbarometer breng je in kaart in welke mate een toeristische bestemming als “florerend” kan worden bestempeld. Pragmatisch bekeken, gaat het hier om meten en evalueren. Historische data tonen onder meer hoe een toeristische bestemming evolueert. Dat maakt vergelijkingen doorheen de tijd mogelijk, op zowel sociaal, economisch en ecologisch vlak.

Deze online bestemmingsbarometer bestaat vervolgens uit een verzameling van acht indicatoren die de brede toestand van een toeristische bestemming kwalificeren. Deze afbakening is gestoeld op bestaande kennis uit verschillende domeinen, zoals duurzame bedrijfsmodellen, levenskwaliteitsstudies en studies rond toeristische belevingswaarde. Dit zijn dimensies binnen de meetstrategie die ofwel duiden op een positief effect van toerisme of die vragen om monitoring, om negatieve effecten te voorkomen of verminderen.

Hoe de bestemmingsbarometer lezen en interpreteren

De bestemmingsbarometer bestaat uit drie categorieën: monitoring, jaarcijfers en een kwalitatieve interpretatie.  

Monitoring slaat op cijfermateriaal en statistieken over de sociale impact (bewoners, bezoekers), de economische impact (ondernemers) en omgevingskenmerken. Dit gaat bijvoorbeeld over tevredenheid, financiële ratio’s van betrokken ondernemingen, spreiding van bezoekers of CO2-emissies.

De jaarcijfers zijn raadpleegbaar vanaf het jaar 2015 en zijn veelal jaarlijks beschikbaar.

Voor een globale, kwalitatieve interpretatie van de toestand van de bestemming heb je, naast data, indicatoren nodig die grenswaarden aangeven.

Data toolbox

Momenteel is de bestemmingsbarometer enkel beschikbaar op het niveau van de gewesten. In de toekomst is het de bedoeling om te evolueren naar het gemeentelijk niveau en dat van toeristische regio’s. Maar om dat te verwezenlijken is er meer data nodig. Met behulp van een toolkit met een reeks variabelen kunnen we op basis van correct vergaarde data het floreren van bewoners, bezoekers, ondernemers en de plek in kaart brengen.

Meer informatie over de bestemmingsbarometer vind je op de website van Toerisme Vlaanderen.