Alle toeristische actoren en attracties in verbinding

Onder de Koepel van Attracties & Musea gebeurt er heel wat. Vlaanderen is dan ook een mengelmoes van wondermooie plekken voor jong en oud om te ontdekken. En dat is precies wat de organisatie wil betekenen voor bezoekers en meerwaardezoekers allerlei.

Enerzijds informeert de Koepel van Attracties & Musea (KAM) hun leden over het reilen en zeilen van de sector, en daarnaast verdedigt het ook de belangen van deze leden. “In feite zijn we een sectororganisatie die uitbaters van attracties, musea, erfgoedsites, natuurdomeinen… ondersteunt en informeert”, vertelt Bart Vermeulen, directeur bij KAM. “Bijvoorbeeld via het verspreiden van een nieuwsbrief en het opzetten van workshops voor onze leden. Maar eveneens door overlegmomenten te houden en mensen actief te betrekken. Dat willen we in de toekomst blijven doen, zodat er voldoende draagvlak ontstaat. Met verschillende tastbare en haalbare voorbeelden willen we anderen inspireren.”

Een inclusieve, complete gids

Alle toeristische actoren en attracties in verbinding

Een van die inspiratievoorbeelden is hun Riebedebie-pocket. Het maken en verspreiden van deze gids voor attracties en musea maakt deel uit van de promotionele tak van de organisatie, tevens hun meest zichtbare pijler. Zowel online als via de gedrukte media voeren ze communicatie voor hun leden, en dat onder het Riebedebie-label. “We brengen deze pocket jaarlijks uit. Ditmaal hebben we sterk ingezet op inclusie. Op onze cover voegden we een extra bladzijde toe met daarop een hele reeks pictogrammen die terug te vinden zijn bij de verschillende attracties en musea. Dat zijn vooral een heel aantal niet voor de hand liggende voorbeelden. Het gaat dus verder dan de P van parking of het aangeven van de bereikbaarheid van een plek. Met deze pictogrammen willen we ook organisaties ondersteunen die bijvoorbeeld autisme- of dementievriendelijk zijn, of waar men voorzieningen heeft voor mensen met een (verstandelijke) beperking, enzovoort. Dat aspect is al veel minder evident. Daar hebben we nu wel rekening mee gehouden en volledig geïmplementeerd in de gids.”

Een terechte fierheid blijkt wanneer Bart vermeldt dat iemand deze inclusieve Riebedebie-pocket als ‘de meest complete gids voor attracties en musea voor op de REVA-beurs in Gent’ bestempelde. Deze informatiebeurs is er voor mensen met een beperking, ouderen, mantelzorgers, dienstverleners en andere professionals. “Dat is fantastisch om te horen, zeker omdat we nog nooit eerder zo’n concrete en breed gedragen gids maakten.”  

Complementair werken voor een groter draagvlak

Binnen de visie van Reizen naar Morgen is Bart een grote pleitbezorger van een horizontale structuur. Enkel zo creëer je de grootste slaagkans voor een kwaliteitsvol en duurzaam toerisme, meent hij. “Er moet worden samengewerkt. Complementair en niet te veel naast elkaar. ‘Niemand boekt een hotelkamer voor een goede matras’, dat wordt hier al lang gezegd. Mensen trekken naar een stad, gemeente, streek, noem maar op, omwille van het aanbod dat er is aan belevingen, attracties en musea. Daardoor zijn de attractie- en de logiessector nauw verbonden, en vormen ze een belangrijk deel van het Reizen naar Morgen-netwerk.”

In hun communicatie wil de Koepel voor Attracties & Musea een belangrijke brug slaan tussen de verschillende actoren binnen de toeristische sector. “Zo proberen we bijvoorbeeld wandel- of fietsroutes te linken aan attracties en musea. Dat doen we onder andere in ons zomermagazine. Want waarom zou je geen leuke fietstocht combineren met het herdenkingstoerisme van de Westhoek? Of tijdens je wandeltocht enkele musea bezoeken die je toch nagenoeg passeert? Die link leggen gebeurt nog te weinig, vind ik. Dat proberen we dus als één geheel naar voren te schuiven.”

Bart ziet nog een belangrijke weg die moet worden afgelegd om iedereen die actief is in de sector mee aan boord te trekken, en hen voldoende te informeren, sensibiliseren en motiveren om in te zetten op een kwaliteitsvol, duurzaam toerisme. “Mensen uit de sectororganisaties en vanuit het werkveld moeten het verhaal samen uitdragen, zoals ik eerder al zei. Want als het hoofdzakelijk vanuit de overheden komt, krijg je een heel ander verhaal. Het valt niet te vergelijken met de context van een ondernemer die ook andere katten te geselen heeft en waar het plaatje op het einde van de rit en bottomline moet kloppen. Dat de filosofie van Reizen naar Morgen wordt verspreid is natuurlijk erg belangrijk, maar het mag niet top-down zijn. Zij die in het veld staan moeten de visie in de praktijk kunnen omzetten en zo een groot draagvlak creëren.”

Bart Vermeulen maakt met de Koepel voor Attracties & Musea deel uit van de Kerngroep Reizen naar Morgen. Hier lees je meer over dit engagement.