Andrew Simms

Kunnen we tijdig de transitie maken naar een nieuw economisch model?

Andrew Simms is niet enkel politiek econoom, maar net zozeer een begeesterend verteller met een doorgedreven inzicht in de verschillende, maar verweven uitdagingen eigen aan onze hedendaagse maatschappij. Als co-auteur van de ‘Green New Deal’ en boeken als ‘Cancel the Apocalypse: The New Path to Prosperity’ en ‘Economics – A Crash Course’, onderzoekt Andrew Simms welke veranderingen nodig zijn om de nakende klimaatcrisis af te wenden én of we in staat zullen zijn deze aan het vereiste tempo en op de gepaste schaal te implementeren.

In onze relatief rijke en intens consumerende regio’s ziet hij een belangrijke verschuiving van het doorgedreven materialisme en consumentisme naar een toegenomen investering in ervaringen en cultuur. Reizen – waar we heen gaan, hoe we er geraken en wat we op onze bestemming doen – speelt daar een belangrijke rol in.

Andrew Simms stelt dat we allen over de nodige kennis, middelen en technologie beschikken om een nieuw ontwerp te maken voor een ‘levende’ economie die binnen de grenzen kan functioneren van wat onze planeet aankan. Maar die transitie vereist een verandering in onze verwachtingen en manier van leven. Gelukkig zijn er al heel wat mooie voorbeelden die tonen dat verandering wel degelijk mogelijk is en hoe we die kunnen bewerkstelligen. Rest ons alleen nog de vraag wat ons tegenhoudt om de lat hoger te leggen en gedurfder te kunnen denken.

Zin en tijd om Andrew Simms’ volledige visie op een nieuw economisch model te beluisteren? Bekijk dan hier de video van zijn volledige keynote tijdens de Reizen naar Morgen-summit op 12 en 13 september 2019 in Brugge.