Hoe kunnen ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers bijdragen aan florerende bestemmingen?

Visit Mechelen, Toerisme Kempen en Toerisme Meetjesland, pioniers in Reizen naar Morgen, volgden in 2019 een intensief leertraject Proeftuinen, om Reizen naar Morgen en het concept van florerende bestemmingen in hun regio en stad waar te kunnen maken. Zo startten ze met het uitbouwen van een lokaal netwerk rond toerisme met inwoners, ondernemers en beleid. Ook werden enkele experimentele projecten opgezet in hun regio en stad.

Op de Reizen naar Morgen-summit vertelden deze pioniers in een workshop over hun ervaringen en wat het ‘proeftuin zijn’ in beweging gezet heeft in hun dienst, organisatie, netwerk, stad en regio.  De deelnemers aan deze workshop gingen in gesprek met de pioniers over hun leerervaringen, en er werd info uitgewisseld over stappen die al gezet zijn in Reizen naar Morgen.

Visit Mechelen

Stad Mechelen heeft al een sterke traditie in het betrekken van bewoners bij diverse beleidsdomeinen. Visit Mechelen stapte vorig jaar mee op deze trein, en organiseerde twee workshops met inwoners, ondernemers en toeristische aanbieders, om ook het toerismebeleid samen met de gemeenschap vorm te geven. De stadsbeleidslijnen ondernemen, mobiliteit en armoede dienden als kapstok binnen de workshops Reizen naar Morgen. De output van de workshops vormden de voedingsbodem voor de visienota toerisme, een aanvulling op het huidige strategisch plan en aanzet voor het nieuwe strategische plan 2021-2026. In tal van concrete projecten vind je de Reizen naar Morgen-filosofie al terug. Denk maar aan de afwerking van de spits van de Sint-Romboutstoren in karton of aan alles wat groeit en bloeit in The Neverending Park – Hof van Busleyden. In Mechelen is men dus vast van plan die ingeslagen weg naar morgen verder te volgen.

Kempen

Toerisme Provincie Antwerpen, regiowerking Kempen creëerde een nieuw strategisch plan 2020-2025 gebaseerd op de 3 pijlers van een impactvolle (reis)ervaring. Namelijk het samenspel van de plek, de activiteiten en de ontmoetingen. De komende jaren zetten ze in op het versterken van het Kempengevoel, de fiere Kempenaar, het DNA, de uniciteit en tegelijk toch de verbondenheid van de Kempen. Toerisme Kempen speelt hierbij zelf een voorbeeldrol en gaan samen met toeristische partners en inwoners op zoek naar dat Kempengevoel om dit te behouden en te versterken.

Bij de totstandkoming van het strategisch plan van Toerisme Kempen speelde de opgedane ervaring tijdens het Proeftuinen-project een belangrijke rol.

Meetjesland (met ook de Schotse partner Regio Angus)

Toerisme Meetjesland zette een aantal initiatieven in het kader van Reizen naar Morgen op touw.

  • Een nieuwe aanpak voor de opleiding van de lokale ambassadeurs en gastheren/ondernemers, waarbij vertrokken wordt vanuit de ‘passie’ van de deelnemers.
  • De toeristische adviesraad van Sint-Laureins, met kartrekker en voorzitter Willy Van Zandweghe, stapte enthousiast mee in de Proeftuin Meetjesland. Vanuit gesprekken tijdens de Reizen naar Morgen-workshops in Sint-Laureins en Assenede, kreeg het idee om te werken rond stilteplekken verder vorm.
  • In het verleden werd het toeristisch beleid in regio Angus (Schotland) vormgegeven door de beleidsmakers, de ondernemers of de lokale autoriteiten. Er wordt nu geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak om het vorm te geven: iedereen van de gemeenschap kan deelnemen en initiatief nemen in domeinen waar zij gepassioneerd over zijn. Op dit moment is al het grote potentieel zichtbaar om duurzame verandering in gang te zetten op deze manier, en om initiatief van onderuit te verzekeren.

Lees meer over de initiatieven in Meetjesland.

De projecten werden voorgesteld door volgende pioniers:

Erik Hennes

Erik Hennes, regiocoördinator Meetjesland
“Reizen naar Morgen betekent voor mij het ontdekken van het lokale enthousiasme en de trots van mensen voor hun plek en omgeving. Ook een nieuwe manier van werken: starten vanuit lokale dynamiek en enthousiasme.”

Nathalie Van Hyfte

Nathalie Van Hyfte, ambassadeur Toerisme Meetjesland, medewerker Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
“Reizen naar Morgen betekent voor mij een gedeelde passie hebben voor een regio om samen deze bestemming nog aantrekkelijker te maken.”

Bart Van Damme

Bart Van Damme, medewerker regiocoördinatie Meetjesland
“Reizen naar Morgen is goed leren luisteren naar alle stakeholders binnen toerisme.”

Willy Van Zandweghe

Willy Van Zandweghe, voorzitter van de toeristische adviesraad in Sint-Laureins
“Reizen naar Morgen is ieders stem beluisteren bij het toeristisch beleid.”

Wendy Carnier

Wendy Carnier, Toerisme Provincie Antwerpen, regiowerker Kempen
“Als regiowerker sta ik letterlijk en figuurlijk met mijn voeten in de regio. Ik steek mijn voelsprieten uit om vragen en noden op te sporen. Reizen naar Morgen betekent voor mij het continu bouwen aan een state of balance.”

Sabine Ruts

Sabine Ruts, Toerisme Provincie Antwerpen, Regiocoördinator Kempen
“Reizen naar Morgen betekent voor mij echt en verwonderd genieten van wat je ziet, doet en beleeft met respect voor de plek en zijn bewoners en met besef van je impact. Veelal gaat dit voor mij ook samen met betekenisvolle ontmoetingen en een warm gevoel van ergens welgemeend welkom te zijn.”

Alison Elliott

Alison Elliott, manager by Murton Farm, Visitor Farm, Tearoom, Nature Reserve and Educational Centre (Kirriemuir, region Angus, Scotland)
“Travelling to Tomorrow means embracing a new way of thinking, most importantly ensuring that when hosting, the whole community understands the role they have in tourism.”
Norma Lyall, manager by Flourish9, local enterprise (region Angus, Scotland)
“Travelling to Tomorrow means for me a path of discovery, learning and engagement; sharing the knowledge gained of seeing things with new eyes.”

Els Van Zele

Els Van Zele, Visit Mechelen, Destination Marketing Expert
“Reizen naar Morgen is het blijven zien van mogelijkheden.”

Nieuwe inzichten

Tijdens de Reizen naar Morgen-summit gingen de mensen die betrokken waren bij de proeftuinen in gesprek met elkaar en met andere geïnteresseerden uit de toeristische sector. Tijdens de uitwisselingen ontstonden nieuwe inzichten.

“Elke regio is anders en ondervindt andere struikelblokken en positieve zaken. Het was fijn de verschillende verhalen te horen. Het biedt inspiratie om toe te passen in de eigen werksituatie. Er zijn verschillende fases om tot een florerend toerisme te komen (contextafhankelijk). Voor toepassing is het kijken naar de sterktes van de eigen regio.”

“Wij (het toeristisch beleid) moeten meer durven loslaten, vragen durven stellen, vertrouwen geven, zeker ook aan (toeristische) ondernemers. Ook de bewoners als te betrekken groep is steeds belangrijker en mag niet onderschat worden. Er wordt al samengewerkt, maar het kan nog meer. Dit zijn mooie verhalen over de betekenis van samenwerking.”

rnm-workshop-proeftuinen

Nieuwsgierigheid

De deelnemers aan deze workshop blijven ook nieuwsgierig naar:

  • Inclusiviteit – Hoe betrek je mensen die zich niet vanzelf melden maar wel onderdeel zijn van de community?
  • Hoe kan ik er zelf concreet mee aan de slag? Tools en tricks en voorbeelden van trajecten.
  • Meer concrete ideeën over hoe bezoekers en bewoners te laten integreren, in contact te brengen.
  • Hoe steun je in de gemeenschap (de toeristische sector) elkaar om verder te bouwen aan participatieve trajecten, die vaak lang duren en complex zijn?

We zijn erg benieuwd naar het vervolg van al deze projecten.

Bekijk hieronder het fragment van de Reizen naar Morgen-summit, waarbij de vertegenwoordigers van de proeftuinen toelichting geven bij hun activiteiten.