RNM op het congres ‘Bestemming erfgoed: in gesprek met de plek’

Omdat we het belangrijk vinden altijd in contact te staan met alle aspecten van onze prachtige plekken, kwamen we samen met professionals, academici, erfgoedbeheerders en beleidsmakers op het tweedaags congres ‘Bestemming erfgoed: in gesprek met de plek’. Op 26 en 27 oktober verdiepten we ons in de rol van ‘een plek’ en hoe die onze beleving van erfgoed bepaalt. Een thema dat heel nauw samenhangt met de visie Reizen naar Morgen. En waar kon dat beter dan in het prachtige centrum van Antwerpen?

In onze zoektocht naar mogelijkheden om plekken ten volle te laten beleven, hebben we een hele hoop vragen. Hoe maak je bezoekers bewust van de betekenis van de plek? Hoe laat je een verdwenen plek her(be)leven met respect voor alle betrokkenen? Tijdens dit interactief congres gingen we op zoek naar antwoorden.

Lezingen, debatten en inspirerende praktijkvoorbeelden werden ondersteund door interessante netwerksessies. De verschillende sprekers lieten ons letterlijk de synergie tussen toerisme en erfgoed voelen. Een delicate maar prachtige dans van samenwerking, beleving en borging.

Vanaf 18:00 genoten we van de Zeldzaam & Onmisbaar- tentoonstelling in het MAS. En op de tweede dag ontdekten we nog meer dankzij de 10 zorgvuldig uitgestippelde belevingstrails langs erfgoedplekken in de stad Antwerpen.

Het zoeken naar een evenwicht tussen de toeristische beleving, het bewaren van erfgoed en de meerwaarde voor de lokale bewoners. Dat is ook waar Minister Diependaele op wees: “Want erfgoed biedt niet alleen een mooi decor voor toeristen, er moet ook aandacht zijn voor de leefbaarheid voor de eigen bewoners. En dit houdt onder meer in dat de draagkracht van de plek gerespecteerd dient te worden en bewoners actief eigenaarschap kunnen opnemen in de zorg voor het erfgoed.”
 

Herbeleven?

Zin om deze dag te (her)beleven?

Bekijk dan zeker de keynotes in deze video.
Liever de presentaties downloaden om op je gemak na te lezen? Download de presentatie hier.