Authentieke verbondenheid: van beleid tot praktijk

De visie van Reizen naar Morgen vertaalt zich bij de stad Mechelen naar een transversaal beleid waarbij de grote kernwaarden zich nestelen in alles wat ze doet. Voor de inwoners van de stad ging er al lang veel aandacht naar de impact van toerisme op hun geliefde plek. Maar ook voor bezoekers wordt erop ingezet om te zorgen dat het er goed, gezellig en waardevol vertoeven is.

Vandaag treden ondernemers en een focus op de bestemming zelf steeds meer naar voren, zegt Rebekka Koch, Consulent PR & Boekingen bij Visit Mechelen. “Hiervoor gingen we al wat vaker in overleg met andere stadsdiensten, zoals bijvoorbeeld Natuurondersteuning. Hoewel toerisme misschien niet meteen hun kernactiviteit is, willen we hen de idee van Reizen naar Morgen, vervat in ons strategisch plan, toch al kunnen meegeven. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alles op een duidelijke, respectvolle manier gebeurt.”

Deze aanpak vergroot de betrokkenheid tussen de verschillende diensten en actoren op een heel positieve manier. “Op dit moment worden er initiatieven genomen vanuit de stad, waarbij we kunnen kijken of alles wel in harmonie is met de belangrijkste wensen van de mensen én de planeet. Een check om te zien of onze behoeften samenvallen. Momenteel zitten we nog grotendeels in een strategische fase, maar we kijken ernaar uit om alles meer en meer tastbaar te maken.”

Mechelen

Samen denken is samen ontdekken

Dat wil echter niet zeggen dat de stad nog geen concrete stappen zette om van Mechelen en omstreken een florerende bestemming te maken. Eén project spitste zich toe op het aanmaken van verscheidene wandel- en fietsroutes en het daarin opnemen van de omringende dorpen. Dit omdat er een duidelijke vraag en behoefte was aan dergelijke mogelijkheden buiten de stad. Rebekka: “We namen contact op met een collega bij de stad die zich meer bezighoudt met sociale cohesie. Hij heeft vervolgens een soort van denktank opgericht, bestaande uit een grote en diverse groep mensen die hun ideeën verder wilden concretiseren. Het begon met een heel open vraag aan de inwoners: welke toeristische ontwikkeling zouden jullie graag zien in de dorpen? Dus het was zeker geen kwestie van: dit móéten fiets- en wandelroutes worden.”

De begeleiding van het project werd uitgevoerd door een extern bureau en verliep volgens de Appreciative Inquiry-methodiek. “Dan hebben we alles verzameld en zijn we aan de slag gegaan met wat ons werd aangereikt. Zo hebben we nog een lange lijst van plannen die we in de toekomst willen uitvoeren.”

Uit dit voorbeeld tapten Rebekka en haar collega’s al heel wat belangrijke lessen voor de toekomst van Mechelen en andere projecten die in de pijplijn zitten. “Eerst en vooral was er het besef dat hoe meer je mensen vrij laat nadenken, hoe meer verrassende ideeën en inspiratie er ontstaan. Bijgevolg kwam het inzicht dat we absoluut andere productontwikkelingen op dezelfde manier zouden willen aanpakken.” Ze was ook verrast over hoeveel inwoners van buiten het centrum überhaupt bezoekers willen aantrekken, om maar al te graag te delen wat er allemaal te zien en te beleven valt. “Ook zij zien graag een toeristische ontwikkeling in eigen streek en hoeven niet noodzakelijk ‘hun rust te bewaken’.”

Mechelen

Verbonden leven en trots ondernemen

Enthousiasme en inspiratie zijn binnen de visie van Reizen naar Morgen terugkerende “neveneffecten”. Die komen volgens Rebekka voor een deel voort uit de trots die inwoners én ondernemers voelen voor hun mooie stad en pittoreske dorpen. “Er is veel verbondenheid met de plek. Dat is misschien zelfs nog meer het geval voor een dorpsbewoner dan voor een stedeling. In een dorp is de sociale cohesie vaak sterker. Daarnaast moet je eigenlijk niet veel doen om die fiere inborst naar boven te brengen. Er is veel bereidheid om ideeën te delen.”

Die trots heeft natuurlijk een positieve plek binnen de toekomst van toerisme in Mechelen, een stad die sowieso blijft groeien, op alle vlakken. “Dat gaat een beetje vanzelf”, vindt Rebekka. “We zien bijvoorbeeld dat er steeds meer samenwerkingen ontstaan en dat er meer ondernemers een toeristisch aanbod willen ontwikkelen. Voor het grootste gedeelte zijn dat bedrijven en initiatieven die passen binnen ons strategisch plan. Heel fijn dat dit, al dan niet onbewust, wordt opgepikt en dat ondernemers zelf binnen de grenzen van Mechelen actief willen blijven.”

Wel moet er een zekere structuur komen, om eventuele problematieken te analyseren en in te dijken wanneer nodig. Vanuit die bezorgdheid wil Mechelen op een heel optimistische manier nadenken over de toekomst aan de hand van duurzame ambities. “Dan gaat het vooral over samenwerking en het feit dat we niet enkel naar de economische kant kijken. Onze kleine schaal speelt enorm in ons voordeel, omdat de lijnen zo kort zijn. We willen zeker niet meedoen aan het cynisme dat soms heerst. Het is belangrijk dat alles vanuit een positief standpunt vertrekt. Het is volgens mij de enige manier om toerisme te laten floreren de komende decennia.”

Rebekka Koch is met Visit Mechelen lid van de Reizen naar Morgen-kerngroep. Lees meer hierover in de rubriek over de rol van het netwerk en de kerngroep.

Mechelen