Measuring What Counts: The Global Movement for Well-Being

Joseph Stiglitz, Amerikaans universiteitsprofessor en Nobelprijswinnaar voor de Economie, stelt het gebruik van het bruto binnenlands product (bbp) als indicator voor economische groei en welvaart in vraag.

Zijn nieuwe boek Measuring What Counts: The Global Movement for Well-Being, geschreven met de Franse economen Jean-Paul Fitoussi and Martine Durand, stelt een aantal nieuwe maatstaven voor die rekening houden met ongelijkheid en economische kwetsbaarheid, duurzame ontwikkeling én hoe mensen zich voelen.

Bron: Fast Company

Lees hier het artikel (in het Engels).

Deel dit artikel