Samenwerken

vernieuwers schrijven toekomst

Bouwstenen voor een impactvolle toeristisch beleving en voor een florerende bestemming liggen niet allemaal of alleen in één afgebakende sector. Cultuur, erfgoed, natuur, bewoners, ondernemers: alles hangt samen met alles. Zoveel mensen, organisaties, gebeurtenissen en plekken hebben impact.

Toerisme draait om gastvrijheid, en dat is iets tussen mensen. Of een bezoeker zich welkom voelt, hangt niet af van alleen ondernemers of beleidsmakers. Het ligt in de handen van iedereen die een toerist ontmoet, van de kwaliteit van de ontmoeting en de kracht van de plek.

Gastblijheid

“Het is een bijzonder woord. Het vertelt iets over de blijdschap van mensen die zich gezien en welkom voelen. En het zegt iets over de vreugde die gastvrijheid brengt voor wie gastheer of -vrouw mag zijn. Daar toont zich de kern van het plezier te mogen werken in de toeristische sector. Is er iets mooier dan dat?”

Hilde De Laet, Hidrodoe

“Het begint allemaal bij het stellen van de juiste vragen”, zegt Jan Rotmans. “Daarbij helpt het enorm om friskijkers en dwarsdenkers aan boord te hebben. Natuurlijk moet je met de mensen vanuit het toerisme aan de slag om toekomstbeelden te maken, maar dat is niet voldoende. Je moet ook mensen van buitenaf uitnodigen, mensen die ook in andere velden en sectoren opereren. Die friskijkers en dwarsdenkers zullen alles wat gangbaar is ter discussie stellen. Alles wat vanzelfsprekend is moet ter discussie kunnen komen. Je moet kijken van buiten naar binnen in plaats van binnen naar buiten. Je moet zien wat er in de wereld aan de hand is. Anders kom je met standaardvragen en obligate oplossingen en daar komen we echt nergens mee.” Waar zien we het al gebeuren?

Samenwerken om natuur te vrijwaren …

“Het Nationaal Park Hoge Kempen is een uniek natuurgebied van meer dan 5 700 hectare heide en bos in het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, waar vele partners — elk in hun werkveld — topresultaten willen halen. Door samenwerking en mede-eigenaarschap is het Nationaal Park een succes voor natuur, toerisme, erfgoed, ruimtelijk ordening en wetenschap. Om dit te realiseren wordt samengewerkt met vele partners waaronder negen gemeentebesturen, het provinciebestuur, agentschappen en diensten van de Vlaamse overheid (infrastructuurwerken voor ontsnippering, aankoop en beheer van bos en heide, toerisme …), de diensten voor toerisme, natuur- en milieuverenigingen, horecaondernemers en bewoners (onder andere voor vrijwillig terreinbeheer en rangers). Zo is het gebied uitgegroeid tot een florerende plek die meer is dan de som van de delen. Toerisme is er het resultaat van investeren in de kwaliteit van een gebied.”

Johan Van Den Bosch, Regionaal Landschap Kempen en Maasland

Als we de bestemming ruimer bekijken dan enkel in termen van actoren die er geld aan verdienen, heb je al een extra win. Dan komt ineens de gemeenschap in beeld waar de activiteit zich afspeelt en deze mogelijk maakt.

— Marianne Schapmans, Netwerkverbinder Iedereen Verdient Vakantie

… en om unieke sites open te stellen voor de buurt

“De Buren van de Abdij is een straf staaltje van burgerparticipatie. In 2007 stak een aantal buren in de Machariuswijk in Gent de koppen bij elkaar over de Sint-Baafsabdij. Het is een intrigerende site met een prachtige tuin in het midden van de stad die op dat moment al vijf jaar was afgesloten voor publiek. De buren kregen het voor elkaar dat ze de site opnieuw mochten openstellen voor publiek. Een tijd later streek TRACK neer in de buurt (kunsthappening van SMAK in 2012 op verschillende locaties in de stad). Het poortgebouw van het oude slachthuis grenzend aan de Abdijsite werd herboren als tijdelijke ontmoetingsplek onder de naam Herberg Macharius. De Buren van de Abdij zetten hun tanden in deze kans en maakten er na afloop van TRACK een bruisend permanent activiteitencentrum van, voor en door de buurt. Ook is het inspirerend om te zien hoe samenwerken rond een plek verdere initiatieven kan doen ontspruiten. Een aantal Buren van de Abdij beten zich vast in de uitdaging van hernieuwbare energie. Ze vroegen zich af of ze dit vanuit de sterke buurtalliantie konden realiseren. Intussen is er een coöperatieve ontstaan om de overgang naar hernieuwbare energie te versnellen. De energiecoöperatie EnerGent ging vier jaar geleden van start en werd een samenwerking op stedelijk niveau die vandaag al heel wat resultaten kan voorleggen. Wat een paar wakkere buren allemaal teweeg kunnen brengen!”

Eva De Groote, auteur