De Abdij van Villers investeert in duurzame ontwikkeling

DUURZAME ONTWIKKELING

De Abdij van Villers investeert in duurzame ontwikkeling

DUURZAME ONTWIKKELING

De Abdij van Villers is in volle verandering. Het doel is om de site aantrekkelijker te maken door te focussen op duurzame ontwikkeling en tegelijkertijd in te spelen op de behoeften van de bezoeker. De initiatieven kunnen in vier domeinen geclusterd worden: sociaal, milieu, economie en beleid.

Initiatieven op sociaal vlak

– Voor herstel- en restauratiewerkzaamheden van het erfgoed worden mensen tewerk gesteld die het moeilijk hebben binnen de reguliere arbeidsmarkt.

– Het onderhoud van de tuin gebeurt door personen met een handicap die daarbij de nodige begeleiding krijgen.

– Rondleidingen kunnen aangepast worden op basis van de behoeften van de doelgroep.

– Toegankelijkheid voor mindervaliden wordt zo goed mogelijk gefaciliteerd.

– Er worden inspanningen geleverd om ook kansengroepen of mindervaliden aan te trekken.

– Op het educatieve luik wordt ingezet met een toegankelijke bibliotheek, een documentatiecentrum, grondplannen, audiogidsen, spelletjes, rondleidingen, digitale informatie, enzovoort.

Initiatieven op het vlak van ecologie

– Het domein wordt door schapen en geiten op een natuurlijke wijze begraasd.

– Er wordt op hydraulische wijze groene stroom opgewerkt, waarmee zo’n 30% van het totale gebruik gecoverd wordt.

– Duurzaam verbruik wordt gefaciliteerd door toiletten met waterbesparende drukknop, verlichting met sensoren en met gebruik van drinkbaar bronwater.

– Voor bemesting en het verdelgen van onkruid wordt met natuurlijke producten gewerkt.

– De tuinen worden aangelegd met respect voor de biodiversiteit. Daaruit komen onder meer honing, oude rozen, hop en wijnen voort.

– Het sorteren van afval wordt gestimuleerd.

– Er worden draagtassen van gerecycleerd plastic aangeboden in samenwerking met partners.

– Respect voor de natuur wordt gestimuleerd door activiteiten en educatie. Denk maar aan educatieve en ontspannende activiteiten in de tuinen, de bescherming van vleesmuizen, natuurwandelingen, insectenhotels en advies rond natuurlijke producten die het welzijn bevorderen.

– Rond de uitstoot van broeikasgassen worden inspanningen geleverd door te sensibiliseren om met het openbaar vervoer te komen en door een laadstation voor e-bikes te voorzien. Er worden ook extra bomen aangeplant om de CO2-uitstoot te compenseren.

Initiatieven op het vlak van economie

– De abdij maakt ter plekke haar lokaal bier.

– Er is een winkeltje met lokale producten.

– Er worden activiteiten georganiseerd die de lokale cultuur promoten.

Initiatieven op beleidsniveau

– Er is een onafhankelijke beoordeling door een bedrijfsrevisor.

– Er worden regels voor de aanbesteding van opdrachten gevolgd.

Wil je meer weten?

Bekijk de presentatie over de duurzame ontwikkeling van de Abdij van Villers (in het Frans) via de link hieronder.

Surf naar de website.