Bewust worden

vernieuwers schrijven toekomst

Het bewustzijn dat het anders kan en de wil en bereidheid om te veranderen zijn sleutels in verandering. Hoe vinden we vertrouwen in de onzekere stappen die we zullen zetten? Wat willen we dat er niet verandert, wat mag er grondig anders? Wat gaat er nu al goed en willen we meenemen naar de toekomst?

Meer bewuste reizigers én toeristische ondernemers

Toeristische en andere ondernemers ontmoeten een steeds groter wordende groep bewuste consumenten. Meer mensen zoeken een leven dat betekenisvol is voor zichzelf en de omgeving. De World Tourism Organisation (UNWTO) spreekt van een groeiende groep van cultural creatives die de voorbije jaren een belangrijke shift maakten in wereldbeeld, waarden en cultuur. Zij gingen meer belang hechten aan milieu, menselijke relaties, samenwerking, vrede, sociale rechtvaardigheid, spiritualiteit, persoonlijke groei en authenticiteit. Als toerist vragen zij duurzamer en ethischer reisaanbiedingen, waardoor het aanbod diverser wordt. Aan de andere kant zien we ook sociaal- en milieubewuste gastheren.

Koen van den Bosch van de Vlaamse Vereniging voor Reisbureaus (VVR) beaamt dat touroperators zich bewuster worden van de noodzaak van duurzaam reizen en dat het aanbod evolueert. “Het is daarbij belangrijk om een betaalbaar duurzaam aanbod te ontwikkelen. Uit onderzoeken blijkt immers dat de klant vandaag graag duurzamer wil reizen op voorwaarde dat dit niet meer kost.”

Dat de toerist op zoek gaat naar betekenisvolle reizen voor hemzelf én voor de wereld, blijkt ondertussen ook overduidelijk uit de trendrapporten. Reizen wordt meer en meer een middel tot persoonlijke groei en zelfverwezenlijking. In een onderzoek, uitgevoerd door SKIFT, bij 1350 reizigers, gaf 54% een waarde van 7 op 10 aan het belang van transformerend reizen, 52% gaf aan hier toenemend belang aan te hechten. Transformatie, verruiming van het wereldbeeld en leren zijn de top 3 van de reismotivatie van de avontuurlijke reiziger, toonteen onderzoek uit 2017.

Wat als we die veranderkracht, die transformerende kracht van het reizen zouden inzetten om de wereld beter te maken, voor een duurzamer toerisme?

Uit de 1600 reisverhalen van ons luisteronderzoek blijkt kristalhelder dat reizen een heel positieve impact kan hebben op reizigers én hun omgeving. Yvette Reisinger van Temple University Philadelphia ziet alvast heel wat kansen. Reizen is bij uitstek een activiteit die ons uitdaagt. Gebeurtenissen, ervaringen en ontmoetingen op reis vragen van de reiziger een andere aanpak, een andere manier van denken. Reiziger en gastheer/plek hebben een impact op elkaar. De reiziger neemt zijn ervaringen als herinneringen mee naar huis. De gastheer kijkt door de bril van zijn gasten op een andere manier naar zijn bestemming. Ze besmetten elkaar met nieuwe ideeën.

“Er is geen veranderkracht groter dan een gemeenschap die ontdekt waarvoor ze zorg willen dragen”

— Margaret Wheatley, auteur Walk out Walk on

Reizen draagt in zich een beloftevol potentieel om positieve verandering teweeg te brengen, stellen toerisme- experten. Meer mensen zijn er zich van bewust dat verandering nodig is. De reismotivatie van de toerist verschuift naar meer diepgang en betekenis. De tijdsgeest is er rijp voor.

Alles is met alles verbonden

“Als je mij vraagt naar de kansen op het vlak van het toerisme van de toekomst dan denk ik: toerisme is een deel van een grotere transformatie in de wereld. Het is terugkomen bij de verbinding met elkaar, terugkomen bij de verbinding met de aarde. Dan wordt toerisme terug deelnemend burgerschap.”

— Chené Swart, auteur Re-authoring the world