Center Parcs Europe aan de slag met Sustainable Development Goals

Vera Geebelen

“Duurzaamheid en maatschappelijk engagement zitten in het DNA van Center Parcs Europe”, zegt Vera Geebelen, CSR-manager bij Center Parcs Europe. “Het hoort gewoon bij wie wij zijn. Het zijn de wortels van onze organisatie, al sinds de eerste initiatieven van oprichter Piet Derksen.” De vakantieparken bevinden zich in natuurgebieden die grotendeels uit bos en meren bestaan en zijn ontworpen om de relatie tussen mens en natuur te herstellen. Alle parken zijn ISO 14001 en ISO 50001 gecertificeerd en behaalden in 2020 het Green Key eco-label. Sinds enkele jaren schaart de groep zich ook achter de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

In 2017 richtte de groep Center Parcs Europe haar afdeling CSR (afkorting van de Engelse term Corporate Social Responsability) op. In Vlaanderen spreken we over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Die afdeling overkoepelt alle MVO-activiteiten van de groep. De CSR-directeur zit mee aan de Europese directietafel.

Vera Geebelen: “Die integratie van alle MVO-activiteiten in één afdeling is een hele belangrijke stap geweest. Daarmee toon je als bedrijf dat je CSR belangrijk vindt en dat je je maatschappelijke rol wil opnemen, verankeren in je bedrijf én onderdeel maken van je strategie. Dat is een statement. Een beleidsverklaring maakt dat concreet. Die verklaring wordt door de directie ondertekend en het wordt dan de uitdaging om alle stakeholders – onder anderen ook onze medewerkers én onze gasten – daarbij te betrekken.

Duurzaamheidskompas

Belangrijke pijlers in die strategie zijn de Green Key-labels en de ISO 14001- en 50001-certificaten. Green Key is het toonaangevende eco-label in de toeristische sector, ISO is een systeem van kwaliteitsmanagement en gericht op voortdurende verbetering. Onder impuls van het Charter Duurzaam Ondernemen van VOKA oriënteerde Center Parcs Europe zich bovendien op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Die SDG’s bevatten zeventien grote doelen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet op koers richting duurzaamheid te zetten.

Geebelen: “De SDG’s, Green Key en ISO bieden ons op een geïntegreerde manier een kompas om ons duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven. Ze inspireren ons om doelstellingen en actieplannen te formuleren, en zijn het kader om onze resultaten voortdurend te meten en te verbeteren. Daar horen elk jaar stevige audits bij.”

Het duurzaamheidsbeleid van Center Parcs Europe steunt op twee aspecten: de natuur koesteren en goed doen voor de mensen. Ze concretiseren hun ‘Goede en Groene Daden’ in concrete acties die helder, haalbaar en meetbaar zijn.

Groene daden

Om de natuur te herstellen, te beschermen en te verrijken, stelde Center Parcs zichzelf ‘groene doelen’. In 2020 kreeg elk park het Green Key-label, dat elk jaar opnieuw verdiend moet worden. Tegen 2022 heeft elk park een eigen biodiversiteitsplan. De groep streeft ernaar om tegen 2022 haar CO2-uitstoot met een kwart te verminderen en 60% van de afvalstroom te scheiden. Het energieverbruik zal met 25% verminderen en met 60% vergroenen. Ook het waterverbruik zal – onder meer via waterzuivering – met minstens een kwart dalen tegen die tijd. Groene doelen worden doorgetrokken naar het aankoopbeleid van bijvoorbeeld onderhoudsproducten en materialen die gebruikt worden bij de inrichting van verblijfsaccomodaties. In het welbekende hart van elk park staat onder meer de bescherming van bedreigde plantensoorten en bijzondere dieren centraal. De groene parken herbergen een grote biodiversiteit, waarbij het respect voor bodem, planten en dieren de boventoon voert.

Goede daden

Naast de verantwoordelijkheid voor de natuurlijke omgeving draagt Center Parcs Europe ook zorg voor de mens – gasten, medewerkers en gemeenschap. Ze bouwen partnerschappen uit met organisaties die aandacht hebben voor kwetsbare mensen en met initiatiefnemers die bruggen bouwen tussen mensen en natuur. De groep wil ook een zo goed mogelijke werkgever zijn en haar medewerkers intens betrekken bij de duurzaamheidsdoelen. Met aandacht voor vorming, interne communicatie en initiatieven als deelname aan de World Cleanup Day raakt de gevoeligheid voor duurzaamheid diep verankerd in de organisatie. Gasten en medewerkers krijgen kansen om in een ontspannen sfeer de natuur te ervaren en mee te bouwen aan de biodiversiteit.

Je hoeft geen grote speler te zijn om het verschil te maken

De SDG’s van de Verenigde Naties bieden een heel geschikt kader voor iedereen die wil bijdragen aan een wereld met minder armoede, meer gelijkwaardigheid en zorg voor de aarde. Je hoeft daarvoor geen grote speler te zijn. Ook een klein bedrijf en zelfs een individu kan zich door
die globale duurzaamheidsdoelstellingen laten inspireren.

Geebelen: “Het kader is breed. Wie ermee aan de slag wil, maakt de vertaling naar zijn eigen initiatief. Bij ons zijn bijvoorbeeld biodiversiteit, natuurbeleving en natuureducatie, duurzame consumptie, en energie- en afvalbeheer heel belangrijk. Omdat dat bij ons DNA hoort. Voor een andere toeristische initiatiefnemer kan dat anders zijn, want elke situatie is anders.”

Uitgelichte afbeelding Vera Geebelen © Silvie Bonne

Deel dit artikel